برای مشاهده و دریافت فایل پاورینت این تفاوت‌ها کلیک کنید.

برای دریافت فیلم اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فایل متنی(pdf) تفاوت دو نگارش انجمن قلب آمریکا اینجا کلیک کنید.