آموزش احیای قلبی عروقی در قالب پاور پوینت

برای دانلود هر قسمت بر روی مورد کلیک کنید. سپس فایل زیپ شده را باز نمایید.

مقدمه

دستگاه‌های الکتروشوک

بیمار مبتلا به توقف قلبی تنفسی

برادیکاردی

تاکیکاردی