فوریت‌های پزشکی در نظام ارائه خدمات سلامت از اهمیت استراتژیک برخوردار است. با پیشرفت علم پزشکی و پیچیده‌ترشدن طب و نیز توجه و تمرکز بیشتر متخصصان بر روی مسائل تخصصی خاص هر رشته، اگر چه منجر به بالندگی رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی شده است ولی باعث فراموش شدن و تنزل کیفیت خدمات اورژانس شده است. از طرفی در دنیای امروز گستردگی و فراوانی حوادثی که محیط کار و زندگی انسان‌ها را احاطه کرده و همچنین بحران‌ها و بلایای طبیعی که هر از چند گاه سلامت جوامع را به مخاطره می‌اندازد، فوریت‌های پزشکی را به یکی از مهم‌ترین مشغله‌های زندگی مدرن امروزی و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیستم بهداشت و درمان هر جامعه‌ای بدل کرده است.

متن چاپی در روزنامه جام جم