کلیات مسمومیت با گیاهان و قارچ‌های سمی

اگر چه گیاهان، قارچ‌ها و محصولات گیاهی همگی مشتق از طبیعت هستند اما الگوی مسمومیت متفاوتی دارند. گیاهان سمی دارای صدها گونه بوده و انواعی از مسمومیت را ایجاد می‌کنند. گیاهان چهارمین علت مسمومیت از دیدگاه مرکز اطلاع‌رسانی مسمومیت‌ها در ایالات متحده آمریکا هستند درحالی که آمار دقیقی از تعداد مسمومیت با گیاهان در ایران وجود ندارد. بر اساس آمار موجود در آمریکا...

متن اصلی در روزنامه جام جم