چهارشنبه‌ سوری ،روز تغییر زندگی شما نشود!

شب آخرین چهارشنبه سال یا همان چهارشنبه سوری یکی از جشن‌های باستانی ایران است که در آن ایرانیان باستان آتش بر پا کرده و به دور آتش به ثنا و شادی می‌پرداختند. این جشن بی‌خطر، امروزه به جشن ترقه‌ها و آتش‌هایی مبدل شده است که عاقبت آن را در بسیاری از تصاویر تلویزیونی یا پلاکاردهای مربوط به این روز می‌توان دید.

صحنه‌های دلخراش از سوختگی‌ها، قطع اندام، نابینایی و اثرات روانی حاصل از آسیب‌های بدنی؛ تا جایی که گاهی زندگی و سرنوشت فرد دچار تغییرات غیرقابل باوری شده است.

برای ادامه مطلب کلیک کنید.