110، 115 یا 125؟

در یکی از بزرگراه‌های شهر چندین خودرو دچار حادثه شده‌اند. یکی از آنها پس از برخورد با خودرو جلویی منحرف شده و واژگون گشته است، اما راننده توانسته خود را از خودرو بیرون بیاورد.

وی بهت‌زده به صحنه حادثه خیره شده است. اتومبیلی از عقب و جلو حادثه دیده است. در‌هایش قفل شده و امکان خروج سرنشینان نیست. راننده وانتی را می‌بینید که ماشینش پر از کالا بوده و با خروج از مسیرش به حفاظ وسط بزرگراه خورده است.

برای ادامه مطلب کلیک کنید.