آنافیلاکسی یا حساسیت شدید

جوانی به دلیل گزش زنبور به مطب پزشکی مراجعه می‌کند. ابتدا تنها از خارش شدید پوست شکایت دارد. بیمار از نظر علائم حیاتی (فشار خون، نبض و تنفس) کاملا طبیعی است. هنوز چند دقیقه‌ای از مراجعه نگذشته که تنفس بیمار مختل می‌شود. بیمار بشدت مضطرب است.

 اقدامات اولیه و درمان لازم آغاز می‌شود و در کمتر از نیم‌ساعت بیمار حالش کاملا بهبود می‌یابد. 6 ساعت پس از ترخیص، بیمار با حمله‌ای مشابه به اورژانس آورده می‌شود. این بار اقدامات نتیجه نداده و کار بیمار به بخش مراقبت‌های ویژه می‌کشد این اتفاقات در فصل بهار رخ می‌دهد.

برای ادامه کلیک کنید.