خطرات کیسه‌هوای خودرو

در حوادث رانندگی علل مختلفی بر سرنوشت مصدومان اثر می‌گذارند، از سلامت فرد گرفته تا تجهیزات ایمنی خودرو. امروزه تجهیزات ایمنی فراتر از کمربند ایمنی رفته و شامل ترمزهای ضدقفل و کیسه هوا شده است. این وسایل در خودروها تعبیه شده تا از بروز صدمات شدید به افراد در حین حوادث بکاهند، اما اگر این وسایل به درستی استفاده نشوند نه‌تنها ایمنی بیشتری برای افراد ایجاد نمی‌کنند بلکه با عوارضی بسیار بیشتر از عدم استفاده، همراه هستند.

برای ادامه مطلب کلیک کنید.