چه کسی مسوول درمان بی‌خانمان‌هاست؟

 

اورژانس 115 جلوی در اورژانس بیمارستانی دولتی توقف کرده و بیماری را با برانکارد به اورژانس انتقال می‌دهند. بیمار بوی بدی می‌دهد. روی بدنش جای تزریقات فراوانی دیده می‌شود.

همراهی نداشته و پرسنل 115 عنوان می‌کنند که در کنار خیابان و پس از تماس مردمی شناسایی شده است. بیمار در اورژانس بستری شده و پس از بررسی توسط جراح باید عمل جراحی عروق شده که نیازمند بستری در بیمارستانی تخصصی با امکانات لازم جهت جراحی تخصصی است.

برای ادامه مطلب کلیک کنید.