وبلاگ تخصصی طب اورژانس

تاریخ بروز رسانی 7 دیماه

 

 مطالب جدید در هر بروز رسانی با واژه "جدید" یا "بروز شده" مشخص شده است.

 مقالات

 

·       تاریخچه طب اورژانس

 

·       افزایش در سطح سرب سرم در بدن افراد وابسته به تریاک(پایان نامه) 

 

 

 

دست نوشته ها بر کاغذ های تنهایی

نکته هایی از مراجع اورژانس

  

 

 

 

 پوسترهای آموزشی