مسمومیت با آهن

آهن از داروهایی است که برای بیمارانی که از کم خونی ناشی از فقر آهن رنج می برند، تجویز می شود. آهن به اشکال تزریقی و خوراکی در دسترس است که معمولااز اشکال خوراکی آن استفاده می شود. بسته به شرایط بیماری، شدت کم خونی و وضعیت جذب آهن در بیمار ممکن است روش تزریقی را پزشک انتخاب کند. چون آهن اضافی سمی است، لذا بدن برای جلوگیری از مسمومیت از چند مکانیسم بهره می برد. این مکانیسم ها شامل اتصال به پروتئین های شناور در خون، ذخیره کردن داخل سلول ها و مهم ترین آن، تنظیم جذب گوارشی است. در روش تنظیم جذب، بدن بر اساس میزان ذخیره آهن، جذب آن را تنظیم می کند به طوری که زمانی که سطح آهن در بدن افزایش می یابد از میزان جذب می کاهد و به عکس...

برای مشاهده متن کامل کلیک کنید.