برای دانلود فایل Power point مربوط به تشنج کلیک کنید.

برای دانلود فایل Power point مربوط به سکته مغزی کلیک کنید.

در صورت داشتن مشکل در دانلود، به ایمیل

dr.b.hashemi@gmail.com

اطلاع دهید تا فایل برایتان ارسال شود.