بسیاری از دوستان و همکاران شاغل در 115 خواستار آشنایی با وسعت کاری خود در ارتباط با ماموریتهای 115  شدند.

در جستجویی که در سایتهای مرتبط با اورژانس انجام شد به این دستورالعمل رسیدم.

عنوان رشته :مسئول امور فوریتهای پزشکی

تعریف: این رشته در برگیرنده طبقات مشاغلی است که متصدیان آن تحت نظارت کلی عهده دار انجام امور از قبیل خدمات درمانی اولیه پزشکی به بیماران و مجروحان اورژانس ناشی از تصادفات با وسائط نقلیه ، انفجار ، آوار ، سقوط از بلندی ، شکستگی ها ، سوختگیها ، مسمومیت ها ، بریدگی ها ، خفگی ( با آب یا گاز ) حوادث صنعتی ( قطع عضو ) ، بیماران قلبی ، زایمان و ... می باشند.

 نمونه وظایف و مسئولیتها :

انجام کمکهای اولیه پزشکی در مورد بیماران و مجروحان

معاینه بیمار و گزارش وضع اولیه او به پزشک مربوطه

کنترل علائم حیاتی بیمار از قبیل فشارخون ، نبض ، تنفس و غیر و گزارش به پزشک مربوطه

معاینه مجروحان در صورت امکان و بنا به دستور پزشک مربوطه

گرفتن رگ باز ، گرفتن نوار قلب و مخابره آن از طریق امکانات مخابراتی به مرکز مربوطه

انجام مانیتورینگ قلبی و اقدامات ABCD و انجام عملیات CPR در خصوص بیماران اورژانس

انجام لوله گذاری تراشه با کسب مجوز از پزشک ارتباطات

تزریق و یا تجویز داروهای موجود در ترالی اورژانس پس از کسب مجوز از پزشک

برقرار ساختن ارتباط با مراکز اصلی اورژانس و پزشک مربوطه به وسیله بی سیم

رانندگی وسیله نقلیه جهت رسیدن سریع به محل ماموریت و همچنین حمل بیمار به مراکز درمانی

ایجاد اطمینان خاطر در بیمار

انجام سایر امور مربوطه

برگرفته از سایت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://www.mums.ac.ir/darman/fa/E_ems_EMT1