سکته مغزی

یکی از بیماریهایی که در جوامع امروزی بسیار رایج شده است سکته مغزی است. این بیماری در ایران با افزایش بروز عوامل خطر همچون افزایش آترواسکلروز، دیابت، فشار خون و مصرف سیگار و مواد محرک رو به افزایش است.

در سایت Medline plus متن کامل همراه با برنامه ای به شکل اینتراکتیو برای آموزش قرار داده شده است.

برای آشنایی با این بیماری کلیک کنید.