درد قفسه سینه

یکی از بیماریهایی که در جوامع امروزی بسیار رایج شده است درد قفسه سینه است. این بیماری در ایران با افزایش بروز در سنین پایین همراه شده است. علل متعددی برای درد قفسه سینه عنوان شده است. یکی از علل مهم و خطرناک این علامت بروز سکته قلبی است. در سایت Medline plus متن کامل همراه با برنامه ای به شکل اینتراکتیو برای آموزش قرار داده شده است.

برای آشنایی با این بیماری کلیک کنید.