از مریض می‌پرسم:"مشکلتون چیه؟"

گفت:"آپاندیس دارم."

گفتم:"اونو که منم دارم!"

گفت:"خدا نکنه! نا سلامتی شما دکترید!"

چه بدبختی شده که مردم ما رو جزو آدم به حساب نمیارند!! درآمدمون که عالیه، تنها مشکلمون همین سلامتی بود که  اون هم در حد فوق انسان شده!