همکاری نقل می‌کرد که دختری را به دلیل خودکشی به بیمارستان آورده بودند. از او می‌پرسد که چرا خودکشی کرده است. دختر علت را اختلاف با شوهر عنوان می‌کند که برای متقاعد کردن والدین دست به این اقدام زده است. والدین دختر از اینکه دخترشان در فکر جدایی است به شدت نگران بوده و با طلاق مخالفت شدید داشتند.

پس از شرح حال کامل نوبت به سوال از سابقه بیماریها و از جمله سابقه خودکشی می‌رسد. این بار پاسخ مثبت بوده است. "بار اول زمانی خودکشی کردم که مادر و پدرم با ازدواجم با این مرد مخالفت می‌کردند."

می‌بینید که بسیاری از بودن‌ها و نبودن‌ها را می‌توان با یک روش درمان کرد.