اصول برخورد با مصدومین غرق شدگی

در کنار دریا ایستاده‌اید و در حال تماشای آدم‌هایی هستید که در حال شنا و آب تنی هستند. یکباره متوجه صحنه‌ای غیرمعمول می‌شوید، انگار کودک توانایی خود را برای ماندن بر روی آب از دست داده و مرتب به زیر آب می‌رود. شما شناگر ماهری هستید اما از اصول نجات غریق اطلاعی ندارید در این حالت چه می‌کنید؟

برای مشاهده متن کامل کلیک کنید.