زنان ایرانی در چه چیزی پیشرفت کرده‌اند؟

1)    میزان گواهینامه بدون استفاده

2)    میزان تحصیلات بدون کاربری

3)    آمار طلاق یا زندگی جدا از همسرانشان(seperated)

4)    آمار بیوگی به دلیل سکته همسر در سنین پائین ناشی از مواد مخدر، آلودگی هوا، استرس‌های اجتماعی و ...