احیای مصدومین غرق شدگی

هفته قبل مثالی از کودکی آوردیم که در حین شنا در دریا دچار مشکل شده بود. شما به غریق نجات خبر دادید و او برای نجات بیمار اقدام کرد. اورژانس 115 را هم مطلع کردید. زمانی که او را به کنار ساحل آوردند برای کمک به تنفس بیمار چه می‌کنید؟ آب اضافی که وارد ریه و شکم بیمار شده را چه باید کرد؟

برای مشاهده متن کامل کلیک کنید.

اصول برخورد با مصدومین غرق شدگی