ویتامین‌ها دسته‌ای از داروها هستند که کاربرد آنها روزبه‌روز رو به افزایش است. بسیاری از افراد به دلیل مشکلات تغذیه ‌ای یا جذبی دچار کمبود این مواد هستند. 

ویتامین‌ها بر 2 دسته هستند: ویتامین‌های محلول در چربی و محلول در آب. ویتامین‌های محلول در چربی شامل ویتامین‌های A، D، E و K هستند. مابقی ویتامین‌ها که شامل ویتامین‌های خانواده B و ‍C می‌شوند به عنوان محلول در آب هستند. ویتامین‌های محلول در آب در صورتی که بیش از حد مصرف شوند از طریق کلیه دفع می‌شوند، در حالی که ویتامین‌های محلول در چربی در صورت اضافی بودن در بدن تجمع کرده و ایجاد مسمومیت می‌کنند.

ویتامین E: این ویتامین به شکل خوراکی مصرف می‌شود. فعالیت ویتامین E فقط محدود به یک فرآورده نمی‌شود. انواع و اشکال متفاوتی از آن وجود دارد. دانه گندم، ذرت، سویا و آفتابگردان و روغن کبد ماهی دارای منابع غنی ویتامین E هستند.

برای مشاهده متن کامل کلیک کنید.