وبا بیماری اسهالی مناطق گرمسیری یا در فصول گرم مناطق دیگر است که منحصرا انسان را مبتلا می‌کند و علائم آن ناشی از سمی است که توسط میکروب در روده انسان ترشح می‌شود. انتقال بیماری از طریق دست‌های آلوده، تماس با مواد دفعی و استفراغ بیماران، لوازم آلوده، آب آلوده به مدفوع، سبزی و میوه‌های خام آلوده یا شسته‌شده با آب آلوده یا غذای آلوده‌شده توسط دست است. انتقال این بیماری آسان وبسرعت همه‌گیر می‌شود. اما انتقال توسط تماس مستقیم فرد به فرد مانند تماس با بیمار نادر است.

علائم و نشانه‌ها:

وبا طیف وسیعی دارد. تقریبا 80 درصد از افرادی که دچار عفونت می‌شوند هیچ نشانه‌ای از بیماری ندارند، 15 درصد دیگر دچار اسهال می‌شوند که از اسهال ایجادشده توسط دیگر عوامل مولد اسهال و استفراغ قابل افتراق نیست. در 5 درصد از افراد مبتلا، عفونت اسهال آبکی، استفراغ و از دست رفتن آب بدن رخ می‌دهد.
برای ادامه کلیک کنید.