برای مشاهده تفاوتهای مابین AHA2005 و AHA2010

کلیک کنید.

برای مشاهده مطلب راجع به تفاوت مابین دستورالعملهای انجمن قلب آمریکا از سال 2005 تا 2010 به شکل پاورپوینت اینجا کلیک کنید.