اغلب به عنوان پزشک در بخش اورژانس با سوالاتی روبرو می‌شویم. سوالاتی که گاهی پاسخ به آن‌ها دشوار است.

1) مریض ما چی بخوره؟

با مایعات شروع کنید... اگر تحمل کرد میتونی جامدات هم براش شروع کنید.

آب خوبه؟

آره

آب پرتقال ویتامین سی داره بهتر نیست؟

اونم خوبه

آب پرتقال از این ساندیسا بهتره یا تکدونه؟

برای مشاهده متن کامل کلیک کنید.