دکتر امامی رضوی  در پاسخ به سوال خبرنگار وب دا مبنی بر این که نتیجه کار تیم بازرسی ویژه وزیر در اورژانس های بیمارستانی چه بوده است و آیا اقدامات اصلاحی در جهت بهبود وضعیت اورژانس های کشور صورت گرفته یا خیر؟ گفت: در ادامه بازدیدهای دور اول تیم بازرسی ویژه وزارت بهداشت از اورژانس ها، ابلاغیه‌ای به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ارسال شد. در این ابلاغیه دستیارانی که در اورژانس‌ها ارائه خدمت سطح اول دارند مورد رسیدگی و ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی در نشستی که در غرفه روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واقع در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها برگزار شد، افزود: درخصوص اعضای هیئت علمی هم انتخاب مدیران گروه‌ها و بخش‌های اورژانس باید از طریق ارزیابی عملکرد آنها در اورژانس‌ها انچام گیرد و حتی استفاده از اعضای هیئت علمی تمام وقت در این گروه‌ها مد نظر است.

معاون درمان وزارت بهداشت به بحث اقدامات نظارتی در این ابلاغیه اشاره کرد و گفت: افرادی که در اورژانس‌ها ارائه خدمت می‌کنند در بحث ارتقا، حضور آنان در  اورژانس‌ها و مراقبت از بیماران مدنظر قرار می‌گیرد و هرچه عملکرد این گروه بالاتر باشد ارزیابی آنان بهتر خواهد بود.

دکتر امامی رضوی در بحث خودگردانی بیمارستان‌ها گفت: در سال 1374 ابلاغیه‌ای به بیمارستان‌ها ارسال شد که تمامی درآمد بیمارستان‌ها از مسیر عملکرد آنها باشد و بیمارستان‌ها باید از طریق تعرفه‌ها و بیمه‌هایی که دریافت می‌کردند هزینه‌ها را پرداخت کنند.

وی در ادامه افزود: در ابتدای سال 1375 این ابلاغیه اصلاح و مقرر شد در ازای ارائه خدمات هتلینگ و حق‌الزحمه، هزینه بیمارستان‌ها توسط بیمه‌ها پرداخت و حقوق پرسنل نیز از طریق دولت پرداخت شود.

وی گفت: همچنین مقرر شد اعتباراتی نیز از سرجمع دانشگاه‌ها که شامل 5 درصد است به بیمارستان‌های محروم کشور پرداخت شود.

دکتر امامی رضوی یادآور شد: از آنجایی که تعرفه‌های سال 1375 واقعی نشد لذا بحث خودگردانی بیمارستان‌ها نیز به این شکل منتفی شد.

وی در ادامه اظهار داشت: در آیین‌نامه بیمارستان‌های هیئت امنایی مقرر شده است تعرفه ارائه خدمات، واقعی شود و تمامی اعتباراتی که به بیمارستان‌ها داده می‌شود از طریق درآمد آنها باشد و این سازوکار  آسیبی به مردم نمی‌رساند زیرا فرانشیز پرداخت برابر فرانشیز دولتی است.

معاون درمان وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه باید مردم بیمه کامل شوند، اظهار کرد: در صورتی که مردم بیمه کامل شوند دیگر لزومی نیست که هزینه‌ای اضافه پرداخت کنند.

وی در ادامه گفت: اگر بیماری اورژانسی به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه کرد بعد از دریافت خدمات می‌تواند برای ادامه درمان در بیمارستان‌های دولتی پذیرش شود.

دکتر امامی رضوی در پایان افزود: بیمارستان‌های دولتی و خصوصی حق دریافت هیچگونه وجهی از بیماران اورژانسی ندارند و مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلفی به وزارت بهداشت گزارش کرده تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

 دوشنبه 9 آبان 1390- 14:02 / شماره خبر: 48030