دوست داروسازی می‌گفت که یکی از مراجعین داروخانه درخواست پودر بهداشتی داد، نه یه بسته و دو بسته که یهو 10 بسته!

می‌گفت: "پیش خودم می‌گفتم 10 بسته برای چی می‌خاد؟! لابد برای یک سالش خرید می‌کنه!"

فردا مجددا همان فرد برای خرید 10 بسته مراجعه می‌کند. می‌گفت از پیرمرد سوال کرده:"پدر جان دیروز 10 بسته گرفتی! به این زودی موها دراومد؟ خرس تو خونه داری؟!"

پیرمرد لبخندی میزنه و میگه: "نه! برای درست کردن عرق میخام!"

حال می‌فهمم چرا هنوز با وجود تکنولوژی‌های پیشرفته در جهت کاهش و حذف موهای زائد، هنوز این ماده سنتی در جامعه رونق داشته و مردم خریدار آن هستند!

با این وضعیت، توصیه می‌کنم که مسمومیت با آرسنیک را در مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی دست ساز دست کم نگیریم.