لباس پزشکای اورژانس بعنوان متخصص طب اورژانس با مابقی پزشکا فرق داره؛ ما عموما از اسکراب آبی رنگ استفاده می‌کنیم. توی اورژانسی که من کار میکنم فقط یک نفر در اغلب شیفتها هست و اون یک نفر لازمه به تمام بخشهای اورژانس سرکشی کنه.

دیروز توی اورژانس داشتم مریض می‌دیدم که یکی از همراهای مریضا کهتازه رسیده بود و خبری از اینکه کی اینجا دکتر و کی پرستار نداشت، رو  به پرستار که روپوش سفید تنش کرده بود کرد و گفت:"این آقای دکتر تصمیم ندارند قدم رنجه کنند تشریف بیارند توی اورژانس؟!"

برای متن کامل کلیک کنید.