خواندن سی تی اسکن برای بسیاری از متخصصین ضروری شده است چرا که دسترسی به رادیولوژیست در بعضی از زمان‌ها دشوار است. برنامه‌های آموزشی فراوانی برای آشنایی با این پاراکیلینیک کاربردی در دسترس است.

برای دانلود فایل فلش آشنایی با سی تی اسکن شکم و لگن کلیک کنید.