پنجشنبه 19 آبان حوالی ساعت 12 ظهر اورژانس بیمارستان فیروزآبادی یکباره شلوغ شد. مردی میانسال به همراه 2 فرزندش به اورژانس آورده شدند. مرد و کودک 5 ساله‌اش با صورتی کبود، فاقد هرگونه علائمی از حیات و در وضعیت جمود نعشی بودند. نوجوان 11 ساله فاقد تنفس بود؛ اما قلبش همچنان می‌زد. اقدامات اولیه انجام شد. شرایط لازم مشابه با بخش مراقبت‌های ویژه برای مصدوم برقرار شد؛ اما تمامی این اقدامات اثری نداشت.

سمی مهلک 3نفری را که شب در منزل گذرانده بودند به دام مرگ کشید. علت فوت مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن عنوان شد؛ همان گازی که به دلیل مرگ و میر بالا و عدم شناسایی فیزیکی به نام قاتل خاموش شناخته می‌شود و عامه مردم آن را به نام گازگرفتگی می‌شناسند.

برای ادامه متن کلیک کنید.