مونوکسید کربن گازی است بی‌رنگ و بی‌بو که عمدتا از سوخت ناکامل مواد گاز شهری، گازوئیل و چوب ناشی می‌شود. واژه گاز گرفتگی واژه‌ای است که عموما به مسمومیت با گاز شهری ناشی از بد سوختن گاز و تولید گاز مونوکسید کربن، اطلاق می‌شود، اما باید توجه داشت که نشت گاز شهری می‌تواند نوعی از مسمومیت را ایجاد کند که ارتباطی با بد سوختن و تولید مونوکسید کربن ندارد.

در این نوع از مسمومیت، به دلیل کمبود اکسیژن فرد دچار علائم کمبود اکسیژن و نوعی از خفگی می‌شود. گاز شهری برخلاف مونوکسید کربن دارای بویی زننده است و در صورتی که فرد هوشیار باشد عموما متوجه بوی بد شده و خود را از محیط دور می‌کند؛ اتفاقی که در مسمومیت با مونوکسید کربن بروز نمی‌کند.

برای مشاهده متن کامل کلیک کنید.