خطاهای پزشکی در تمام دنیا به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم نظام سلامت محسوب می‌شود. تنها از خطا‌های پزشکی در آمریکا سالانه بین 98 ـ 44 هزار نفر می‌میرند. هزینه تحمیلی ناشی از اشتباهات پزشکی بر جامعه آمریکا بین 6‌/‌37 تا 50 میلیارد دلار در سال است که از این مبلغ، 17 تا 29 میلیارد دلار آن ناشی از اشتباهات قابل پیشگیری است.

انتظار بیمار از پزشک، داشتن دقت و مهارت است. متاسفانه گاهی نبود این دو عامل سبب بروز حوادث و تشدید بیماری افراد و حتی گاهی به فوت بیمار منجر می‌شود. از چنین اتفاقاتی معمولا به عنوان خطا و قصور پزشکی یاد می‌شود زیرا معمولا ماهیتی عمدی ندارند. ‌در تعریف خطای پزشکی نظرات مختلفی وجود دارد. برخی نیز معتقدند اصولا عنوان خطای پزشکی عنوانی نادرست است. به هر حال در تعریفی که مورد قبول است خطای پزشکی را به این صورت بیان می‌کنند: قصور خدمت یا ارتکاب عمل اشتباه در برنامه‌ریزی یا اجرا که به‌طور بالفعل یا بالقوه باعث یک نتیجه ناخواسته می‌شود. این تعریف به‌طور مشخص حیطه‌های کلیدی علل خطا (قصور یا ارتکاب، برنامه‌ریزی و اجرا) را در بر می‌گیرد.

برای مشاهده متن کامل کلیک کنید.