یک مطالعه علمی نشان داد فشار زیاد کاری خطر سکته مغزی را افزایش می‌دهد و افرادی که مشاغل و پست‌های مهم‌تری دارند، بیشتر در معرض خطر هستند. این مطالعه در دانمارک و روی گروهی از مردان انجام گرفته که در طبقه اجتماعی بالاتر و سطح تحصیلات خوب بودند و پست بالایی در محل کار خود داشتند اما در عین حال در ساعات کاری تحت استرس روانی زیادی بودند. نتایج بررسی‌ها نشان داد که در این گروه از مردان 10 درصد موارد سکته مغزی ناشی از استرس شغلی است.
 ایسنا