گاهي به اصطلاحاتي از بيماران مواجهه مي‌شوم كه براي درك آن‌ها لازم است از خود بيمار بخواهم كه اصطلاح استفاده شده را كالبد شكافي كند!!

 

پزشك:"حالت تهوع داريد؟"

بيمار:" تهوع ندارم اما استفراغ خشك دارم..."

 

پزشك:"نمونه ادرار و مدفوع رو بگيريد و ببريد به آزمايشگاه"

پس از يك ساعت،

پزشك:"نمونه‌ها رو گرفتيد؟"

همراه:"ادرار كوچيك رو دادم اما ادرار بزرگش نيومده."

 

پزشك:"اسهالي، استفراغي، تهوعي نداري؟"

بيمار:"نه فقط اسهال خشك دارم..."

دقت كنيد كه منظور از اسهال خشك همان تهوع است!