مشکلات واقعی نبودن تعرفه‌ها در بخش خصوصی، مشکل رعایت نشدن تعرفه تعیین شده را پیش می‌آورد به این معنا که بخش‌های درمانی خصوصی مانند بیمارستان‌های خصوصی یا مطب‌ها، برای جبران هزینه‌ها، خودشان تعرفه‌سازی می‌کنند.

در بخش دولتی که امکان تخلف در اجرای عدد و رقم‌های تعرفه پزشکی کمتر وجود دارد، اتفاق دیگری روی می‌دهد که مابه‌التفاوت‌های تعرفه واقعی و غیرواقعی به شکل دیگری از سوی بیمار پرداخت می‌شود.

این راه دیگر به اسم زیر میزی مشهور است. زیرمیزی پولی است که بدون ضابطه بین پزشک و بیمار رد و بدل می‌شود و پزشک مابه‌التفاوت تعرفه بخش خصوصی و دولتی که بیشتر مواقع میلیونی است، از بیمار دریافت می‌کند تا او را در بخش دولتی درمان کند. موضوع زیر میزی گرفتن پزشکان از بیماران در سال‌های اخیر آنقدر جدی شده است که وزیر بهداشت اعلام کرد پزشکانی که نسبت به گرفتن زیر میزی اصرار دارند، اخراج می‌شوند. علاوه بر این، براساس برنامه پنجم توسعه قرار شد که پزشکان و اعضای هیات علمی تنها در یکی از 2 بخش خصوصی یا دولتی مشغول به کار باشند.

برای ادامه کلیک کنید.