اورژانس 115 در ساعات اولیه روز 2 مجروح را به بیمارستان آورد. یکی از مجروحان که توانایی صحبت کردن داشت، می‌گفت که کنترل خود را از دست داده و به زمین خورده است. نفر دوم با خودرویی در خیابان تصادف کرده بود. خونریزی شدید داشت و در حالت کما به سر می‌برد. هر دو در یک صحنه تصادف بودند. از موتوسوار در مورد مجروح دوم پرسیدم. موتورسوار که از هوش نرفته بود همه حوادث را به یاد داشت. می‌گفت که مجروح دوم برای کمک به او وارد خیابان شده و در لحظه‌ای، خودرویی عبوری او را زیر گرفته!

بسیاری از ما با صحنه‌های حادثه‌ای روبه‌رو شده‌ایم. در این میان، افرادی با گوشی همراه از حادثه و افراد مصدوم فیلم یا عکس می‌گیرند! عده‌ای در تلاش برای کمک به مجروحان هستند. از توقف بی‌مورد برخی خودروها راهبندان شده است و حتی اگر آمبولانسی هم در همان اطراف باشد، نمی‌تواند خود را به صحنه برساند.

دوری از خطر تنها برای امدادگر نیست و شامل جلوگیری از آسیب بیشتر برای مصدوم و ممانعت از بروز آسیب به ناظران نیز می‌شود. 

برای ادامه مطلب کلیک کنید.