›عمده بیماران مسموم را بالغینی تشکیل می‌دهند که دچار مسمومیت ناشی از استفاده از دوز بالای داروها شده‌اند. بخش دیگری از مسمومین را اطفالی تشکیل می‌دهند که بصورت اتفاقی مسموم شده‌اند.
›همیشه مسمومیت از طریق خوراکی روی نمی‌دهد، ممکن است بیمار بطریق استنشاقی، تدخینی و یا وریدی مسموم شده باشد.
›مسمومیت مزمن معمولاً در محیط و از طریق صنعتی و یا قرار گرفتن در معرض سموم کشاورزی بروز می‌کند.
برای آشنایی با اصول مسمومیت و روش‌های برخورد با آن میتوانید از فایل Pdf آموزشی مخصوص پزشکان استفاده کنید.
این برنامه در تاریخ 28 دیماه 1390 جهت کنگره پزشکان عمومی در برج میلاد، ارائه شد. 
دریافت فایل Pdf