اورژانس شلوغ است. یکی از بیماران به دلیل سرگیجه مراجعه کرده و حالش که بهبود یافت رو به پزشک اورژانس می‌کند و تقاضای معاینه برای شکستگی پایش دارد، چون حدود 15 سال قبل پایش شکسته و همچنان او را اذیت می‌کند. بیمار دیگری در حین نمونه دادن برای سنگ کلیه می‌گوید: اگر ممکن است نمونه کامل بفرستید که چک آپ کامل هم بشوم.

هیچ کدام از این درخواست‌ها مورد قبول پزشک اورژانس قرار نمی‌گیرد؛ چرا پزشک اورژانس تقاضای بیماران را رد می‌کند؟

بیماران به دلیل ایجاد علامتی جدید یا تشدید علائم قبلی خود به اورژانس مراجعه می‌کنند، اما بسیاری از این بیماران پس از مدتی که در اورژانس معاینه می‌شوند، ممکن است ترخیص شوند. تعدادی از بیماران برای بررسی بیشتر به مراکز تخصصی معرفی می‌شوند. این سوال مطرح است که چرا تشخیص قطعی و بررسی کامل برای تعدادی از بیماران انجام نمی‌شود؟

برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید.