کرایو یکی از فرآورده‌های خونی است که استفاده محدودتری نسبت به پلاسمای تازه منجمد(FFP) دارد. این ترکیب بخشی از پلاسماست که در سرما غیرمحلول است و دارای حجم تقریبی 15 سی سی است. این فرآورده باید پس از تهیه باید هرچه زودتر استفاده شود. فرآورده را باید در دمای 37 درجه سانتیگراد ذوب کرده و حداکثر در ظرف 6 ساعت مصرف کرد. این ترکیب را نمیتوان مجددا منجمد کرده و نگهداری کرد. می‌توان آنرا برای 3 سال در دمای 30- سانتیگراد و برای 3 ماه در دمای 18- درجه سانتیگراد نگهداری کرد.

برای مشاهده متن کامل کلیک کنید.

برای مشاهده ساختار خون، کلیک کنید.

برای مشاهده دلایل و معیارهای تجویز اورژانسی خون، کلیک کنید.

برای مشاهده کاربرد پلاسمای تازه منجمد(FFP)، کلیک کنید.

برای مشاهده عوارض حاد تزریق خون، کلیک کنید.