اپیوئیدها دسته‌ای از داروها هستند که کاربردشان در اورژانس و بیمارستان زیاد است. از طرفی سوء مصرف آن در جامعه رو به فزونی رفته است. اشکال طبیعی، نیمه صناعی و صناعی اپیوئیدها در دسترس است که میتواند منجر به آپنه، دیسترس تنفسی، افت هوشیاری شود. عدم درمان به موقع سوء مصرف با مرگ و میر بالایی همراه است.

شناخت و درمان سوء مصرف اپیوئیدها مطلبی بود که در کنگره پزشکان عمومی در برج میلاد در تاریخ‌های 28 لغایت 30 دیماه به آن پرداخته شد. فایل آموزشی آن در قالب فایل PDF آماده شده است.

برای دانلود فایل آموزشی مسمومیت با اپیوئیدها اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده فایل‌های آموزشی دیگر اینجا کلیک کنید.