خواندن سی تی اسکن برای بسیاری از متخصصین ضروری شده است چرا که دسترسی به رادیولوژیست در بعضی از زمان‌ها دشوار است. برنامه‌های آموزشی فراوانی برای آشنایی با این پاراکیلینیک کاربردی در دسترس است.

برای دانلود هر یک از موارد، بر روی آیتم کلیک کنید.

دانلود فایل Pdf آشنایی با سی تی اسکن سر

دانلود فایل فلش آشنایی با سی تی اسکن قفسه سینه

دانلود فایل فلش آشنایی با سی تی اسکن شکم و لگن