آسم به لحاظ پزشکی انقباض گذرا در مسیرهای هوایی کوچک و التهاب راه‌های هوایی است. عوامل محرک بروز حمله‌های آسم شامل عفونت‌های تنفسی فوقانی (سرماخوردگی)، حساسیت‌زاها (ذرات گرد و غبار، ذرات ناشی از حیوانات خانگی، کپک و قارچ)، مواد تحریک‌کننده (سیگار، آلودگی‌های هوا)، داروها (همچون آسپیرین)، مواد نگه‌دارنده غذایی و عوامل غیراختصاصی (احساسات و هیجان‌ها، هوای سرد و ورزش) است. آسم می‌تواند در سنین کودکی یا نوجوانی بروز کند. بسیاری از مبتلایان دارای زمینه خانوادگی بیماری‌هایی با اختلال ایمنی مانند آلرژی هستند.

آسم بیماری‌ای گذراست که گاهی با گذشت زمان، خودبه‌خود بهبود می‌یابد. با این حال درمان نشدن اصولی و مراجعه فوری در حین بروز حملات می‌تواند عواقب ناگوار و حتی مرگباری به همراه داشته باشد. بیماران به دنبال بروز حمله دچار خس‌خس سینه، سرفه و تنگی نفس می‌شوند. عموما با سرفه فراوان، خلطی کنده می‌شود و به دنبال آن برای زمانی کوتاه بیمار آسوده می‌شود.

برای مشاهده متن کامل اینجا کلیک کنید.