آسم ناشی از ورزش وضعیتی است که در آن، فعالیت بدنی شدید عامل تنگ شدن حاد راه‌های هوایی است.

آسم ناشی از ورزش بیشتر در کودکان و جوانان دیده می‌شود. مبتلایان معمولا می‌توانند فعالیت‌های شدید ورزشی داشته باشند، ولی تنفس بیمار بیش از حد معمول خواهد بود.

فعالیت‌های شدیدی که کمتر از 2 دقیقه طول بکشد، کمتر از فعالیت‌های طولانی‌ مشکل ایجاد می‌کند.

انسداد راه‌های هوایی، کمی پس از توقف ورزش شروع می‌شود و در عرض پنج تا 10 دقیقه به حداکثر خود می‌رسد و سپس خود به ‌خود بهبود می‌یابد.

برای مشاهده متن کامل اینجا کلیک کنید.