مشکل زمانی بروز می‌کند که فرد دچار خونریزی می‌شود، اما نشانه‌ها واضح و آشکار نیست. تصور کنید که مرد مسنی را به اورژانس آورده‌اند که دچار سنکوپ شده است.

در بررسی بیمار مشکلی در قلب و مغز وی پیدا نمی‌شود، اما در آزمایش خون متوجه کم‌خونی شدید بیمار می‌شوند. در حین شرح حالی که از بیمار گرفته می‌شود، عنوان می‌کند که مدفوعش از دو هفته قبل به رنگ سیاه و به مانند قیر شده است.

در بررسی نمونه ارسالی به آزمایشگاه از نظر بررسی خون در مدفوع پاسخ مثبت گزارش می‌شود. اگر بیمار مطلع بود که رنگ مدفوع سیاه به معنای خونریزی است هیچ‌گاه دچار سنکوپ نمی‌شد. 

همیشه خونریزی گوارشی با دفع خون روشن همراه نیست. گاهی فرد دچار استفراغی به رنگ قهوه‌ای می‌شود که به اشتباه آن را به غذای مانده در معده ارتباط می‌دهد.

برای مشاهده متن کامل اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده متن مندرج در روزنامه اینجا کلیک کنید.