تب خونریزی‌دهنده کریمه ـ کنگو یک بیماری تب‌دار است که توسط کنه منتقل می‌شود. گرچه بیماری مخصوص حیوانات است، اما موارد محدود ناگهانی این بیماری در انسان نیز مشاهده می‌شود. طی 2 ماهه اخیر فصل جدیدی از بیماری در ایران دیده شده است. عامل بیماری ویروس مهلکی است که در بین جانداران منتشر می‌شود.

برای مشاهده متن کامل اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده متن چاپی در روزنامه اینجا کلیک کنید.