هرگاه با فردی روبه‌رو شدید که دچار غرق‌شدگی شده است، اولین گام خروج غریق از آب است. این کار را همیشه به افراد دارای مهارت نجات غریق بسپارید. فراموش نکنید که مهارت در شنا با توانایی نجات غریق، دو مقوله متفاوت است. چه بسیار شناگرانی که برای نجات کسی اقدام کرده‌اند، اما خودشان غرق شده‌اند...

برای مشاهده متن کامل اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده متن چاپی اینجا کلیک کنید.