امروز شاهد موارد زیادی از حمله زنبورهای زرد به مردم شهرری بودم. نکته جالب اینکه اغلب افراد با واکنش‌های جدی مثل تورم شدید، تنگی نفس مراجعه کرده بودند.

 

برای آشنایی با زنبور گزیدگی اینجا کلیک کنید.