مرد جوانی را با ضعف به بیمارستان آوردند. در نگاه اول و با توجه به شرح حال و علایم بنظر میرسید که علت ضعف کمبود پتاسیم باشد. آزمایشات درخواست شد اما پاسخ آزمایشات کمبود پتاسیم را رد کرد. آنچه در شرح حال بیمار بود مصرف کنسرو لوبیا در حدود 7 روز قبل بود. وی برای درمان علایم متعددی در این چند روز به پزشکان مراجعه کرده بود اما پاسخ کافی نگرفته بود. با بروز علایم ضعف شدید او را به بیمارستان ارجاع داده بودند. مردمک‌های بیمار گشاد بود. به سختی میتوان کلماتی را که ادا میکرد فهمید. با کمک همراهان راه میرفت ولیکن اختلال در تعادل نداشت اما ضعف چنان شدید بود که نمیتوانست بیشتر از چند قدم راه برود. هوش و حواس بیمار کاملا طبیعی بود...

برای مشاهده متن کامل اینجا کلیک کنید.

برای مشاده متن چاپی در روزنامه جام جم اینجا کلیک کنید.