هجوم هوای سرد به مناطق مختلف کشورمان و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی که عمدتا گازسوز است، خطرات ناشی از مسمومیت با مونواکسید کربن (گازگرفتگی) را افزایش می‌دهد. هر ساله آمارهای متعددی از بیمارستان‌های سطح کشور انتشار می‌یابد که دال بر شیوع بالای سالانه این مسمومیت است. این مسمومیت ناشی از سوختن ناقص سوخت‌های فسیلی مانند زغال، نفت، گازوئیل، بنزین و گاز شهری است.

مونواکسید کربن گازی است بی‌رنگ و بی‌بو که براحتی منتشر می‌شود. مونواکسید کربن از طریق تنفس وارد ریه‌ها شده، به جریان خون رسیده و به گلبول‌های قرمز متصل می‌شود. گلبول‌ قرمز وظیفه اتصال و انتقال اکسیژن را دارد، اما زمانی که مونواکسید کربن به آنها متصل می‌شود دیگر توانایی حمل اکسیژن را از دست می‌دهد. در این صورت خود به ‌خود اکسیژنی از ریه جذب بدن نشده و بیمار با وجود استنشاق اکسیژن خفه می‌شود.

برای مشاهده متن کامل اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده متن چاپی در روزنامه جام جم اینجا کلیک کنید.