پسر جوانی را دوستانش به اورژانس آوردند. عنوان می‌کردند که روز گذشته عصبی بوده و امروز در خانه دچار لرزش و پرش در دست و پا شده و یکباره تشنج کرده است. بعد از تشنج هم خوابیده است. در طی این چند روز بیمار آب زیاد میخورده و مرتب به دستشویی می‌رفته است. حدس اول در این بیمار قند خون مختل بود. اما آزمایش آن را رد کرد. درمان‌های اولیه در حال انجام بود که در جیب بیمار داروی لیتیوم پیدا شد...

برای مشاهده متن کامل اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده متن چاپ شده در روزنامه جام جم اینجا کلیک کنید.