به نظر شما سیگاریهایی که مبتلا به آسم هستند ترک سیگار برایشان مفید است یا مضر؟ شاید بگویید که خب مسلم است مفید است اما با مطالعه این موضوع متوجه مسائلی فرای آن می‌شوید. شاید بهتر باشد که به بیماران آسمی فورا توصیه ترک نکنید!!

برای ادامه متن اینجا کلیک کنید.